Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

  1. Administratorem danych jest  Serwis RTV Jan Jaś – 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Sobieskiego 7, NIP 6221889966, Regon 250078557.

2. Jakie dane przechowujemy

  1. W celu realizacji zamówienia przechowuje następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, nazwa firmy, numer NIP.
  2. Dane są przechowywane w celu realizacji zamówienia złożonego przez użytkownika.
  3. Złożenie przez użytkownika zamówienia oznacza dobrowolne przekazanie danych wskazanych w formularzu rejestracji i wyrażenie zgody na wykorzystanie ich do celów określonych w poniższych punktach polityki prywatności.
  4. Udostępnione dobrowolnie przez użytkownika strony dane zostają wykorzystane tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia.
  5. Dane nie są przekazywane innym podmiotom poza przekazaniem danych niezbędnych do wykonania zamówienia tj. przekazanie danych teleadresowych firmie kurierskiej realizującej dostawę zamówionego przedmiotu.
  6. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych po zakończeniu procesu realizacji zamówienia. W tym celu użytkownik powinien przesłać na adres email: ostrow.serwis@gmail.com wiadomość o treści żądania.
  7. Usunięcie wszystkich danych udostępnionych przez użytkownika następuje niezwłocznie po przesłaniu przez niego żądania o usunięciu danych.