Inwerter VIT71060.50 LOGAH REV:1 Grundig

70,00 

Inwerter VIT71060.50 LOGAH REV:1 Grundig. Moduł jest używany i sprawny technicznie.

Na stanie